Kültür Envanteri Atlası’yla Bil ve Koru!

Aybars Alkan
2 min readJun 30, 2020
https://kulturenvanteri.com/

Şehrini yaşayanlar hemen farkına varırlar mahallelerinde yıkılan binaların, üzerine yazı yazılmış tarihi çeşmelerin, kimsenin görmediği heykellerin ve şehirde daha sayamayacağım bir sürü değişimin, detayın. Şehirdeki güzel olan her şeyi korumak isterler. Bazen de kaybolan tek bir değerin bile ne kadar kıymetli olduğunu insanlara anlatmak zor olur bizler için.

Kültür Envanteri Atlası bize şehirimizde kıymetli ne gibi yapıların var olduğunu gösteren ve buna bağlı olarak etrafımıza olan farkındalığımızı arttıran bir platform. Örneğin, yıllardır ne olduğuna anlam veremediğim ama araştırmaya da yeltenmediğim Küçükçiftlik Park’ın yanındaki koca demir silindirin Dolmabahçe Gazhanesi’nin bir parçası olduğunu buradan öğrendim. Haritayı inceledikçe etrafımda başka yeni yerler daha keşfettim ve keşfettikçe heyecanlandım. KEA geçtiğim yerlere farklı bir gözle bakmama sebep oldu. Bundan böyle yeni bir semte keşfe çıkacaksam burası bakacağım ilk adres olacak.

Kültür Varlığı ve Kültür Elçisi

Kültür Envanteri Atlası herkese açık bir platform. Ben de kendi bildiğim Kültür Varlıklarını atlasa eklemek istediğimi belirttim ve artık ben de Kültür Elçilerinden biriyim. İnternet sitesinden doğrudan alıntıyla:

Kültür varlıkları, sosyal yaşama konu olmuş ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan bütün varlıklar için kullanılan bir kavramdır.

Bu projede amacımız, Anadolu, Balkanlar ve yakın coğrafyasında bulunan, “kültür varlığı” tanımına dahil olabilecek her türlü öğeyi araştırarak bir envanterini çıkarmaktır. Kültür varlıklarını, tescilli olup olmadığına bakmaksızın belirlediğimiz kriterler çerçevesinde değerlendiriyor ve veritabanımıza dahil ediyoruz. Hedefimiz, çevremizde bulunan kültür varlıkları ile ilgili güvenilir, güncel bir bilgi kaynağı sunmak ve kültürel zenginliğimizi daha görünür hale getirmektir.

Kültür Elçisi ise çevresinde bulunan kültür varlıklarını belirleyen, araştıran ve içerik üreten, kısaca kültür varlıkları ile ilgili sorumluluk alan kişidir. Diğer Kültür Elçileri ile işbirliği halinde çalışır ve bilgi alışverişinde bulunarak eksikleri tamamlar, kontrol eder ve düzenler. Hep birlikte çalışarak Kültür Envanteri’nin gelişmesine katkıda bulunur.

Şuna inanıyoruz ki; bilirsek, koruruz!”

--

--